Kurumsal Tecrübeler

Kurumsal Tecrübeler

Ali Çınar 4.5 yıl görev aldığı Western Union’da görev süresi zarfında 6 ödül almıştır.  

Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve New York Üniversitesi (NYU)’nden aldığı işletme sertifikaları mevcuttur.

Ali Çınar’ın İş Deneyimleri aşağıdaki gibidir:

Araştırma Görevlisi, New Haven Üniversitesi

Concord Industries (NFL, MLB, US Olimpiyatları Derecesi)

Pazarlama/Ürün Müdürü, Western Union (Fortune 500 Firması)

Pazarlama Direktörü, Transfast-Mastercard (Fortune 500 Firması)

Pazarlama Kurulu Başkanı, Team of America Consulting